Le-Petit_Nicolas_Cover_Farsiترجمه‌ی کتاب «نیکولاکوچولو» اثر سامپه – گوسینی برمی‌گردد به تقریباً یازده سال پیش که همان‌طور که داشتم می‌خواندم‌اش دیدم به نظر خودم چقدر قشنگ به زبان فارسی درمی‌آید. ترجمه که آماده شد به دو ناشر دادم. اولی اصلاً پاکت را باز نکرده بود! دومی هم گفت فعلاً در دستور کارشان نیست. بعد هم دیگر درگیر خروج از ایران شدم و دیگر فرصت نداشتم برای انتشارش این در و آن در بزنم. چند وقت پیش فایل را پیدا کردم و دیدم هنوز هم خوب است. گفتم بگذارمش‌ روی این سایت به رایگان تا هرکسی خواست بخواند. سعی کرده‌ام تصویرهای کتاب مطابق متن اصلی باشد. البته منتظر یک صفحه‌بندی حرفه‌ای نباشید! همه چیز به سبک و سیاق «کس نخارد پشت من…» آماده شده! هرچند حاصل‌اش (البته به نظر خودم) بد نشده. درهرحال «نیکولا کوچولو» کتاب خوبی است. بخصوص برای ما که عمری است بزرگ شده‌ایم. باقی بقایتان.

کتاب را از لینک زیر دانلود بفرمایید:

Le_Petit_Nicolas_Sampe_Goscinny_Mehdi_Marashi